Belontia signata
(Günther, 1861)

Photo Mark Smith

Osphronemidae - גורמיים משפחה
Osphroneminae תת-משפחה
גן עדן זנב-מסרק
Ceylon combtail
Ceylonese combtail
Combtail
Polyacanthus signatus Günther, 1861
Macropodus signatus (Günther, 1861)
שמות נוספים
Belontia :

signata : מסומן
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 18.0 ס"ם אסיה: אי צאילון, שרי לנקה
24 - 32°C 6.4 - 7.8 2 - 16
דג אגרסיבי וטריטוריאלי, במיוחד בתקופת
. הרבייה. לא מתאים לגידול באקווריום קיבוצי
. אוכל רוב סוגי מזון
קשה להבדיל בין זכר לנקבה , לנקבה בטן עגולה
. וגדולה יותר
זכר בונה קן בועות מתחת לעלה רחב או במערה, לפעמים הוא בונה מספר קנים. נקבה מטילה
עד 800 ביצים. אין צורך להוציא את הנקבה. שני ההורים שומרים על הקן. ביצים בוקעות לאחר
כ-28 - 40 שעות ובעוד כ-7 - 5 ימים דגיגים
. מתחילים לשחות. מזון התחלתי - ארטמיה
יש לשקול להשאיר באקווריום רבייה מספר דגים של סוגים אחרים (דגי חתול קטנים למשל) כדאי
. שעליהם תשתחרר את האגרסיביות של הזוג
לפעמים הזכר לא בונה קן בועות והביצים מוטלים בתוך הצמחיה. גם במיקרה כזה שני ההורים
. שומרים על הביצים
הערות