Gasteropelecus sternicla
(Linnaeus, 1758)


Gasteropelecidae - גרזניים משפחה
גרזן כסוף
River hatchetfish
Clupea sternicla Linnaeus, 1758
Gasteropelecus argenteus Lacepède, 1803
Gasteropelecus coronatus Allen, 1942
Gasteropelecus sternicla marowini
Hoedeman, 1952
Gasteropelecus sternicla morae
Hoedeman, 1952
שמות נוספים
Gasteropelecus (יווני) :
gaster : קיבה
pelekis : גרזן

sternicla :
אטימולוגיה
מ-70 ס"ם עד 4.5 ס"ם דרום אמריקה : נהרות אמזונס, וונסואלה וגויאנס
22 - 28°C 5.8 - 7.2 2 - 12
דג קבוצתי, אוהב מאוד לקפוץ מהמים ובעזרת תנועות של סנפירי חזה גם מעט "לעוף" . בזמן הקפיצה אוהב לנגוע עם חזה בפני המים. להיזער בזמן האכילה ונקיון (בזמן שפותחים מכסה)- בזמן
. שמשהו מפחיד אותם הם מיד קופצים

תנאיי גידול גרזנים
הערות