Protopterus amphibius
(Peters, 1844)


Protopteridae משפחה
דג ריאה
East african lungfish
East-Coast lungfish
Gilled lungfish
Kenyan lungfish
Rhinocryptis amphibia Peters, 1844
Protopterus amphibia (Peters, 1844)
שמות נוספים
Protopterus (יווני) :
protos : ראשון, לפני
pteron : סנפיר

amphibius (יווני) :
amphi : שני סוגים
bios : חיים
אטימולוגיה
מ-120 ס"ם עד 45.0 ס"ם מזרח אפריקה : סומליה וקניה
22 - 30°C 6.0 - 8.0 4 - 20
נחשב לקטן בין דגי ראיה. פעיל בעיקר בערב ובלילה. באקווריום צריכים להיות מקומות מסתור שונים, צמחים וחצץ רך. חייבת להיות גישה פנוייה לפני המים עקב צריכת הדג באוויר אטמוספרי. יש להחזיק רק עם דגים גדולים, עלול לתקוף דגים קטנים , מנסה לתקוף גם את הדגים הגדולים. קשה מאוד לגדל שני דגי ראיה ביחד. קיימת אגרסיביות רבה כלפי בני מינו. פעם בשנה רצוי לדמות עונה היבשה, להוריד את גובה המים ולעלות את הטמפרטורה. בתקופה הזאת (2 - 3 חודשים) בדרך כלל לא אוכל כלום. בטבע לקראט תקופת ההתייבשות השלוליות ונחלים בונה קן בתוך הבוץ בו הוא נמצא ישנוני כל תקופת היובש
. עד שהגשמים לא ימלאו במים את האזור
תזונה : אוכל הכל, אך בעיקר מזון בשרי. טורף
. דגים קטנים אחרים. מתרגל לאכול תולעים
רבייה : רבייה באקווריום מקרית ונדירה. זכר
. שומר על הביצים
הערות