Sphaerichthys osphromenoides
Canestrini, 1860


Osphronemidae - גורמיים משפחה
Trichogastrinae תת-משפחה
ספריכטיס אוספרומנוידס
גורמי שוקולד
Chocolate gourami
S. osphromenoides osphromenoides
Canestrini, 1860
שמות נוספים
Sphaerichthys (יווני) :
sphaira : כדור
ichthys : דג

osphromenoides : osphromenos דומה לסוג
אטימולוגיה
מ-80 ס"ם עד 6.0 ס"ם אסיה : אינדונזיה , מלאיה
24 - 27°C 4.0 - 6.5 0 - 6
. דג קשה לגידול
דורש מים חומציים , נקיים מאוד , רכים. לא סובל רמות החנקנים גבוהות. כדי לשמור על יציבות תנאיי המים במים חומציים ורכים מאוד נדרש אקווריום גדול יחסית לעומת שהדגים הם אינם
. גדולים
אוהבים אקווריום עם הרבה צמחים ביניהם אוהבים להסתתר. לא אוהבים אם באקווריום יש דגים נוספים , במיוחד פעילים מידי. כמו כן לציין שלא הרבה דגים יכולים לחיות במים כאלה חומציים מאוד). גורמי דבש יכולים לחיות גם)
במים באיכות אחרת , אך סיכויים שהתרבו פוחתים
. בהרבה
. לא אוהבים תאורה חזקה
תזונה : בקושי מתרגל למזון יבש. ניזון ממזון חי - דפניות , תולעי דם או לבנות ועוד. רק עם תזונה
. טובה ונכונה מקבל צבע טוב
זיהוי המינים : קשה , לדגים בוגרים קצוות של
. סנפירי הגב והאנאלי חדים יותר
רבייה : קשה. נקבה דוגרת את הביצים בפה. יחד אם זאת , לפעמים זכר בונה קן בועות קטן בתוכו הקבה מטילה עד 60 ביצים , אך מהר היא נאספת אותן לתוך הפה. אם אין קן בועות, הביצים נופלות לקרקע ומשם הנקבה אוספת אותם. הדגירה
, נמשכת כ - 14 - 10 ימים. דגיגים די עדינים
- רגישים למחלות שונות. מזון התחלתי
. אינפוזוריות
הערות