שם מדעי
שם נפוץ
Pundamilia nyererei  
גב אש
Pundamilia nyererei  
גב אש וויקטוריה
Culaea inconstans  
גב דורבני
Gasterosteus aculeatus aculeatus  
גב דורבני שלושה קוצים
Stigmatogobius sadanundio  
גובי אבירי
Brachygobius doriae  
גובי דבורה דוריאה
Acentrogobius bifrenatus  
גובי זקוף ראש
Awaous grammepomus  
גובי נהרות מנומר
Melanochromis johannii  
ג'והני
Julidochromis  
גיולידוכרומיסים
Poecilia reticulata  
גופי
Trichogaster microlepis  
גורמי אור ירח
Trichogaster chuna  
גורמי דבש
Trichopsis vittata  
גורמי מדבר
Polyacanthus fasciatus  
גורמי מפוספס
Colisa lalia  
גורמי ננסי
Helostoma temminckii  
גורמי נשקן
Trichogaster labiosus  
גורמי עבה שפתיים
Trichogaster pectoralis  
גורמי עור נחש
Osphronemus goramy  
גורמי ענק
Trichogaster leerii  
גורמי פניני
Sphaerichthys osphromenoides  
גורמי שוקולד
Trichogaster trichopterus  
גורמי שלוש נקודות
Macropodus opercularis  
גן עדן
Belontia signata  
גן עדן זנב-מסרק
Macropodus opercularis  
גן עדן עגול זנב
Exoglossum maxillingua  
גסטרוסטאוס קצוץ שפתיים
Gasteropelecus sternicla  
גרזן כסוף
Thoracocharax stellatus  
גרזן מוכסף
Carnegiella strigata  
גרזן משויש
Carnegiella myersi  
גרזן ננסי
Thoracocharax securis  
גרזן ענק
Carnegiella marthae  
גרזן שחור כנף
Aequidens rivulatus  
גרין טרור
Maylandia greshakei  
גרשקי