שם מדעי
שם נפוץ
Hoplarchus psittacus  
תוכי ציקליד
Hemichromis bimaculatus  
תכשיט
Hemichromis lifalili  
תכשיט אדום
Hemichromis lifalili  
תכשיט ליפאלי
Metriaclima estherae  
תפוז