Ceratopteris cornuta
(P. Beauvois) Le Prieur (1830)

Ceratopteris cornuta

Pteridaceae משפחה
צרטופטריס קורנוטה
שרך הודי
Pteris cornuta P. Beauvois (1806)
שמות נוספים
Ceratopteris : keras - קרן
pteris - שרכים
נקרא כך עקב צורת העלים

cornuta - בעל קרניים
אטימולוגיה
15 - 80 sm. 15 - 35 sm. אפריקה, מדגסקר, אירק, בורמה, אינדונזיה, צפון אוסטרליה
22 - 28°C 6.2 - 7.8 2 - 16
אמצעי בינוני - חזק נמוכה - בינונית
קל מאוד לגידול בכל התנאים. תחת תאורה חזקה מתפתח מהר וחזק. ניתן להשתמש בו
. גם בשתילה לתוך החצץ וגם בתור צמח צף
הערות
צמחים חדשים על העלים הישנים. ניתן להפריד מהעלה בהגעת צמח חדש לגודל של
. כ-3 - 4 ס"מ
צורת ריבוי ושתילה