Hydrocotyle leucocephala
Chamisso & Schlechtendal (1826)

Hydrocotyle leucocephala
Apiaceae משפחה
הידרוקוטילה ליוקוצפלה שמות נוספים
Hydrocotyle (יווני) :
hydor : מיים
kotyle : צלקת

leucocephala - ראש לבן
(עקב פרחים לבנים)
אטימולוגיה
30 - 70 sm. 5 - 14 sm. מדרום מקסיקה עד צפון ארגנטינה
20 - 28°C 6.4 - 7.9 1 - 15
קדמי, אמצעי בינוני, חזק, חזק מאוד גבוהה
צמח קל יחסית לגידול. אם יש מעט אור מהר מגיע עד לפני המים ליצור שיכבה עבה. אם יש הרבה אור, מרחקים בין העלים נעשים קצרים
. וצמח נראה יפה מאוד
הערות
גיזום ושתילה מחדש. על שתל חייבים להיות
. לפחות 3 - 4 עלים
צורת ריבוי ושתילה