Lagarosiphon cordofanus
Caspary (1858)

Lagarosiphon cordofanus
Hydrocharitaceae משפחה
לגרוסיפון קורדופנוס
Udora cordofana Hochstetter
שמות נוספים
Lagarosiphon (יווני) :
lagaros : נבל
siphon : צינור
עקב צורתו של הצמח נקיבה

cordofanus - עקב מיקום גאוגרפי
( הר קורדופאן בסודן)
אטימולוגיה
10 - 30 sm. 2 - 5 sm. מזרח ודרום אפריקה
25 - 28°C 5.9 - 7.5 1 - 8
קדמי, אמצעי, על פני המים חזק מאוד גבוהה
צמח קל מאוד לגידול. צומח מהר מאוד. ניתן להשתמש בתור סטרטר באקווריום צמחייה למניעת התפרצות אצות. דורש אור חזק
. ותוספת תזונה (CO2) . מייצר הרבה חמצן
הערות
גיזום ושתילה מחדש. מספיק לגזום כ-10
. ס"מ
צורת ריבוי ושתילה