אקווריום באיזה גודל מתאים לדג שלי?

בפורום הזה התפרסמו מאמרים מחוברים/מתורגמים על ידי צוות האתר ועל ידי גולשים

מנהל: Legolas

אקווריום באיזה גודל מתאים לדג שלי?

הודעהעל ידי Yan » ד' מאי 26, 2004 12:08 pm

אקווריום באיזה גודל מתאים לדג שלי ?

ג'ורג' ג'. רקלוס , (Ph.D., (George J. Reclos , אנדראס איליופוולוס (Andreas Iliopoulos)
ו מיכאל ק. אוליבר , (Ph.D., (Michael K. Oliver .
מאמר פורסם בעיתון FAMA (אקווריום מים מתוקים ומלוחים) ביוני 2003 .


הערכת גודל האקווריום לו אנו זקוקים על מנת לגדל סוג דג איננה פשוטה כלל ועיקר.

קיימים מספר כללים , אך קשה לפרש אותם וקשה להשתמש בהם. כלל האצבע המפורסם ביותר: "ליטר אחד של מים לסנטימטר של אורך דג" , לפי דעתנו חסר תועלת, ישים עבור זנים קטנים של דגים ולגבי אקווריומים קטנים בלבד, לכן אנו נתייחס אליו כלא מתאים (או לא מומלץ) ברוב המקרים. דוגמה המראה שהכלל הזה אינו בר-ביצוע : "לעשרים נאונים בגודל 1.5 ס"מ כל אחד יכול להתאים אקווריום בגודל 20 ליטר , אך לדג אחד בגודל 30 ס"מ כבר לא מתאים". חוץ מזה הכלל הזה לא לוקח בחשבון שום פרט מלבד גודל דג – פרט אחד מתוך אלה שצריכים להילקח בחשבון לגבי הדג המסוים אותו רוצים להשיג. בספק גם אם פרט זה הוא הכי חשוב.
אנחנו ננסה למצוא שיטה אחרת לבצע חישובים שיתנו תוצאות משמעותיות יותר.

כלל אמפירי אחר מתבסס על יחס בין שטח פני המים לגודל דג. למרות שהכלל הזה יחסית יכול להתאים לגבי בריכות ודגים של אזורים ממוזגים, הוא אינו יעיל בשביל רוב הדגים הטרופיים. השיטה מציעה את החישוב הבא: שלושה פוט ( Feet ) מרובעים של שטח פני המים לפוט אורך דג. קל להבין שדג בגודל פוט (בערך 33 ס"מ) מתנהג באקווריום אחרת בהשוואה לדג קטן ולכן יהיו לו דרישות שונות.

אפשר לקבל כהרבה יותר יעיל כלל המתבסס על יחס ליטר מים לגרם משקל דג, במיוחד כאשר דנים בדגים גדולים ( גודלו של דג בוגר מעל 20 ס"מ ). יחד עם זאת קיימת בעיה : אי יכולת למדוד משקל דג או לקבל מידע כמה הדג ישקול כשהוא יגדל. בהערכה גסה – 500 גרם משקל דג על כל 30 ס"מ אורך דג. זה די מקורב ועם הרבה הסתייגויות שעושות את הכלל הזה למעשה חסר תועלת. למשל, דג צנום ישקול הרבה פחות מדג רחב וגבוה.

הבט מאוד חשוב של דיון הזה – אנחנו צריכים תמיד לקחת בחשבון גודל של דגים בוגרים, אפילו אם באותו זמן באקווריום שלנו יש דגים צעירים או דגיגים (אלא אם כן אנחנו בטוחים שלא נחזיק דג הזה באותו אקווריום עד התבגרותו). לכן כלל צריך להתייחס למה ש"רואים" (גודל של דג בוגר) ומה שיודעים על דג הזה (טורף אורב, טורף משייט, שחיין קבוע, דג שנמצא לרב ליד הקרקע, דג תוקפני, דג טריטוריאלי וכד'). ברור שגם לכלל הזה יהיו יוצאים מן הכלל, לפעמים החישובים יגיעו לאקווריומים באמת גדולים למרות שהדג יכול לחיות באקווריום קטן יותר. אך חישוב הזה ייתן לכם "סדר גודל" שאתם צריכים לקחת בחשבון לפני קניה. חוץ מזה , במקרים מסוימים , ההיגיון דורש לבצע שינויים. למשל, ברור, שלסקט חשוב יותר שטח קרקע מאשר גובה אקווריום, לכן צריך לבצע שינויים מסוימים.

בואו נראה, איך תעבוד "הנוסחה" אם אנחנו ניקח בחשבון כל מיני תנאים וננסה אותם במקרים ריאליים.
גודל האקווריום מאוד חשוב, לא רק עקב החשיבות איזה דג (וכמה) יכולים לחיות בו , אך גם בשביל תכנון מערכת סינון יעילה.

אורך האקווריום.
זה , קרוב לוודאי, הפקטור החשוב ביותר בשביל אקווריום, כי זה הממד שייתן אפשרות לדגים להיות במרחק אחד מהשני כמה שאפשרי, כך שיתאפשר להם לשחות ולהפעיל את שריריהם, דבר שהוא חשוב במיוחד לטורפים משוטים.
לפי דעתנו, אורך האקווריום חייב להיות לפחות 5 אורכים של דג בוגר (FL ), אך לא פחות מ-20 ס"מ כאורך מינימאלי של האקווריום. אחר כך מוסיפים % 50 – 20 . אם הדג טורף משייט ( % 30 +) או מאוד תוקפני ( % 20 + ) או שניהם ( % 50 + ); מכפיל 1.3 , 1.2 ו 1.5 בהתאם. אם דג "שחיין גרוע" , אז אנחנו יכולים להסתדר ב 5 אורכים בלבד ללא תוספת אורך , אפילו אם דג תוקפני ( תוספת אורך % 0 , מכפיל 1 ).

אנחנו צריכים להדגיש את הצורך בקבלת מידע מדויק על הדגים שאתם רוצים לגדל לפני שאתם תקנו או תבנו אקווריום ותקבלו דגים. יש להוסיף % 20 – 10 לאורך האקווריום (מכפיל 1.2 – 1.1 ) אם אתם רוצים לגדל יותר מדג אחד של אותו מין , אך לפעמים לא ניתן להחזיק באותו אקווריום דג נוסף מאותו זוויג ללא קשר לגודל האקווריום. כמו כן יש לזכור שבניגוד ליונקים, לדגים אין גודל סופי – אין גודל מקסימאלי. גדילתם פוחתת במעט , אך הם ממשיכים לגדול כל החיים , כאשר מקבלים הזנה מתאימה. לכן , דג בשבי יכול לחרוג מהגודל המקסימאלי הידוע וגם זאת צריך לקחת בחשבון בביצוע חישובים על גודל האקווריום. מצד אחר, בשביל דג קטן באמת , החי באקווריום עם דגים שקטים ושוחרי שלום, אפשר להוריד את המכפיל מ 5 ל 4, אך בבקשה מכם – תעשו את שה רק אם אתם בטוחים לגמרי שדג לא הופך להיות תוקפני בזמן הרבייה או בשלב אחר של חייו. ברור מאליו שהחזקת טורף עם טרף טבעי שלו לא יציל את האחרון ללא שום קשר באיזה גודל האקווריום. כאמור לעייל : תמיד נחוץ היגיון.

כך (לדג בודד) , אם L = אורך אקווריום ו FL = אורך מקסימאלי צפוי של הדג, נקבל:

דג שקט : 4xFL = L
דג תוקפני, שחיין טוב : 1.2x4xFL = L
דג תוקפני, שחיין גרוע, טורף אורב : 5xFL = L
דג תוקפני, טורף משייט : 1.5x5xFL = L
דג עם טמפרמנט מתון, טורף משייט : 1.3x5xFL = L
זוג דגים תוקפניים, טורפים משייטים : 1.2x5xFL = L


רוחב אקווריום.
אנחנו גם חושבים, שרוחב האקווריום צריך להיות לפחות פי 1.2 מאורכו של דג בוגר. בדגים שרוחב גופם גדול מ-5 ס"מ ואינו עולה על 10 ס"מ , המכפיל הינו 1.3 , ובדגים עם רוחב גוף של יותר מ-10 ס"מ ועד 20 ס"מ – המכפיל 1.4 . לכל 10 ס"מ נוספים של רוחב דג יש להגדיל את המכפיל ב 0.1 .
לדוגמה, עבור שפמנון זנב אדום (Phractocephalus hemioliopterus)
תמונה
בעל רוחב גוף 30 ס"מ, המכפיל יהיה 1.6 (מכוון שאורכו של דג בוגר הוא כ-120 ס"מ , רוחב האקווריום יהיה 192 ס"מ).

כך (לדג בודד) , איפה ש W = רוחב האקווריום ו FL = אורך הדג המקסימאלי הצפוי , יהיה :

רוחב דג עד 5 ס"מ : 1.2xFL = W
רוחב דג מ-5 עד 10 ס"מ : 1.3xFL = W
רוחב דג מ-10 עד 20 ס"מ : 1.4xFL = W
רוחב דג 40 ס"מ : 1.7xFL = W


גובה האקווריום.
אנחנו ממליצים שגובה המינימאלי של האקווריום יהיה 20 ס"מ. לכך אתם צריכים להוסיף 2.5 של גובה דג ( FH ) לדג עם גובה גופו נמוך מ-5 ס"מ ו 3.5 של גובה דג לדג עם גובה גוף גבוה מ-5 ס"מ. עבור דגי קרקע ניתן להשתמש במכפיל 2 .

כך (לדג בודד) , איפה ש H = גובה אקווריום ו FH = גובהו של הדג, יהיה:

גובה גוף דג פחות מ-5 ס"מ : (H = 20 sm. + (FHx2.5
גובה גוף דג יותר מ-5 ס"מ : (H = 20 sm. + (FHx3.5
גובה גוף דג פחות מ-5 ס"מ (שוכני קרקע) : (H = 20 sm. + (FHx2
גובה גוף דג יותר מ-5 ס"מ (שוכני קרקע) : (H = 20 sm. + (FHx2

בסיכום. לדג בוגר בגודל יותר מ-25 – 20 ס"מ באורכו המקסימאלי, גודל האקווריום מחושב על פי נוסחה L x W x H .


כפי שניתן לראות , עבור זכר של ציקליד Parachromis dovii
תמונה
(דג במשקל 6.8 ק"ג , אורך דג בוגר עד 70 ס"מ) אורך האקווריום צריך להיות לפחות 525 ס"מ (70 ס"מ 5x 1.5x , כי מדובר בדג תוקפן ושחיין טוב ), רוחב צריך להיות לפחות 98 ס"מ וגובהו – 90 ס"מ.

ס"מ L =1.5 x 5 x 70= 525
ס"מ W = 98
ס"מ H = 90

תוצאה = נפח האקווריום 4630 ליטרים לדג בודד
ולזוג = 5093 ליטרים.
כמות גדולה יותר של נקבות או זכרים לא מומלצת למין הזה. ( אד קונינגס (Ad Konings) בספר שלו Enjoying Cichlids מעלה מספר L עד 700 ס"מ )


עבור זכר Parachromis managuensis
תמונה
( דג במשקל 1.5 ק"ג , אורך דג בוגר עד 50 ס"מ) , שהוא דג טורף, אך שחיין לא אקטיבי , החישוב נותן את תוצאות הבאות:

ס"מ L = 50 x 5 = 250
ס"מ W = 60
ס"מ H = 60

תוצאה = 900 ליטרים לדג בודד.
לזוג אתם יש להוסיף % 10 עם תוצאה 990 ליטרים.
כמות גדולה יותר של נקבות וזכרים אינה מומלצת.


עבור אוסקר Astronotus ocellatus
תמונה
( אורך דג בוגר עד 45.7 ס"מ , משקל – עד 1.58 ק"ג ), דג טורף תוקפני , אך שחיין לא טוב, נוסיף % 10 לאורך :

ס"מ L = 45.7 x 5 x 1.1 = 251
ס"מ W = 64
ס"מ H = 90

תוצאה = 1445 ליטרים
לזוג = 1730 ליטרים
דג שלישי = 2000 ליטרים
דג רביעי = 2300 ליטרים


עבור זכר של ציקליד מלאווי Buccochromis lepturus
תמונה
( גודל דג בוגר כמעט 40 ס"מ ), דג טורף:
ס"מ L = 40 x 5 x 1.3 = 260
ס"מ W = 48
ס"מ H = 45

תוצאה = 561 ליטרים לדג בודד
לדג שני = 670 ליטרים
אם מוסיפים דג שלישי ( רצוי נקבה ) = 804 ליטרים


אם יש צורך לגדל יותר ממין אחד של דגים באקווריום אחד, מבצעים חישוב לכל זן של דג בנפרד ואז בוחרים בנפח הגדול. התוצאה הינה הנפח האקווריום נכון למין הדורש את הנפח המקסימאלי הזה. אז תוסיפו לזה % 10 – 5 עבור כל דג נוסף.


כפי שכבר הוזכר, קיים צורך ב"שינויים ידניים" של הנוסחאות עבור גידול דגים עם דרישות מוזרות או מיוחדות. דוגמה טובה לכך – דג הפיל, Gnathonemus petersii.

תמונה

לאחר שאתם תבררו בספרים ותמצאו מידע על דג הזה , אתם תגלו שדג הזה מגיע לאורך עד 35 ס"מ ויכול לחיות באקווריום 80 ס"מ. לאקווריום כזה יש נפח 75 – 80 ליטרים. יחד עם זאת מדובר בדגים קבוצתיים הנמצאים בטבע בקבוצות גדולות. גידול באקווריום של פחות מ-6 פריטים יגרום קרוב לוודאי לתוקפנות תוך מינית והתנהגותם טריטוריאלית. גידול שישה דגים ויותר תחלק צורת ההתנהגות הזו בין כל הדגים ולכן יהיו פחות קרבות. לגדל שישה דגים כאלה באקווריום של 80 ליטרים זה בהחלט לא הגיוני, אם נוסיף לכך שאלו דגים אוכלי בשר ושישה דגים ייצרו מכונה ביולוגית עצומה אשר מהווה אתגר לכל מערכת סינון.
אם נשתמש בשיטת החישוב המוצעת במאמר זה, אנו נקבל את התוצאה הבאה:
ס"מ L = 35 x 4 (*) = 140
( * אנחנו מחשיבים דג הזה כשקט ולא בעל אופי מתון)
רוחב האקווריום (W) יהיה (1.2x35) ס"מ 42 .
גובה האקווריום (H) יהיה (3.5x10) + 20)) ס"מ 55 .
כך, אנו צריכים אקווריום בנפח 323 ליטרים עבור דג בודד.
בתוספת של עוד 5 דגים יש להוסיף % 20 לכל דג נוסף , שייתן נפח כולל של 650 ליטרים לקבוצה של 6 דגי פיל. זה כמובן רחוק מאוד מאותם 80 ליטרים שחשבנו שיספיקו לנו.
עם ניקח בחשבון שהדג הזה חי במים עמוקים בצילם של צמחים צפים, אז נצטרך להוסיף עוד % 50 לגובה האקווריום שלנו כדי ליישם את כל הדרישות המיוחדות הנדרשות לגידול דג פיל. זה מעלה את הנפח האקווריום ל 1300 ליטרים. תאמינו או לא , אך זה הגודל הנכון של האקווריום עבור שישה דגי פיל (Gnathonemus petersii) בוגרים. באקווריום כזה יחד עם מקומות מסתור, אור לא חזק ותנאים נוספים הדרושים לדג הזה, הדגים ישגשגו. זה מה שהיה בוחר אקווריומיסט אמיתי לדג פיל.

בראיה שלנו יש איזה מין קלסיפיקציה של תחביב הזה , החל מ"בעל אקווריום" , "אקווריומיסט" ,
"אקווריומיסט נאמן" , "מגדל דגים" , "מרבה דגים" ולבסוף ב"בן אדם שמכור לתחביב הזה".
מרביתכם לא יבחינו בהבדל מהותי בין הכינויים השונים , אך הראשון היה בוחר באקווריום של 80 ליטרים והאחרון היה חושב אפילו על אקווריום של 1500 ליטרים בשביל אותם שישה דגי פיל.
ההבדלים בין בעל אקווריום פשוט ובין אקווריומיסט אמיתי אינם בולטים כל כך, אך יש הבדל אחד יסודי: הראשון מעוניין רק באקווריום יפה בשביל הסלון שלו או שלה כדי לשעשע את החברים , בדומה לריהוט יקר שעושה פינה יפה בחדר. במקרה כזה – הדגים שיוחזקו יהיו מאוד צבעוניים אך ללא קשר לתנאי מחייתם בטבע. מצד שני, אקווריומיסט האמיתי יחקור , יתעניין וינסה לגדל את הדגים שלו בתנאים אופטימאליים, ינסה להרבותם, יאכיל אותם כמו שצריך וכד'. האנשים שעוסקים בהרביות דגים באופן מסחרי יבחרו בדרך של פשרות (מעטות או מרובות) עקב דרישות עסקיות ולכן אנחנו דירגנו אותם בדירוג נמוך יותר.

לכן , חלק מהנתונים המכריעים בחישוב גודל האקווריום בו יגדלו דגים מסוימים , המשגשגים ב"שבי" שנים רבות – הינו ידע נרחב על תנאים סביבתיים במקום מחייתם בטבע, על דרישות תזונתיות, על צורות התנהגות שונות של הדגים וגם על אופי מיוחד של הדגים באם קיימות כאלו.

ישנן מספר שאלות שעלינו להשיב עליהן בטרם נבחר את סוג הדגים ( ובטח, לפני קניה/בניה אקווריום):
- האם דג פעיל ביום או בלילה?
- האם הדג חי בקבוצה או כיחיד?
- האם הרבייה היא זוגית , קבוצתית או במושבה?
- איזה מצע מועדף לרביית הדג?
- מהו הטרף הטבעי של הדג וכיצד הוא טורף אותו?
- האם הדג הוא נוהג להסתתר במקומות מסתור או שוחה במים פתוחים?
יכולנו להוסיף עוד מאות שאלות דומות, אך מספיק לתחילה.

כמובן, החישובים שבוצעו במאמר הזה מביאים לנפחים אופטימאליים לדג מסוים. בעזרת כל מיני טריקים ותכנון נכון של האקווריום ( מקומות מסתור , הפרדת שטחים ) אנחנו יכולים להחזיק דגים בנפחים מעט נמוכים יותר, אך אתם חייבים לקחת בחשבון שהנפח המחושב מראה דרישות ריאליות של הדגים. כך, לדג כזה כמו Buccochromis lepturus נחוץ אקווריום באורך 260 ס"מ. אנו בטוחים, שאתם שמעתם על אקווריומיסטים שמגדלים אותו באקווריומים קטנים יותר וחושבים שהדגים מרגישים מצוין וחיים טוב. תמסרו להם שהם לא צודקים, הם פשוט לא יצליחו לשכנע אותנו בזה. אנחנו לא רוצים להתייחס ל Phractocephalus hemioliopterus ( גודל דג בוגר 130 ס"מ , משקל 40 ק"ג ) או לדגים בגודל דומה, שמחזיקים אותם באקווריומים של 500 ליטרים או אף פחותים יותר, בזמן שהבעל שלהם מקווה שהדג לא יגדל מעבר לממדי ביתו. חישובים פשוטים מראים שלדג כזה דרוש אקווריום בנפח העולה בהרבה מ-10000 ליטרים , וזה רק לדג בודד. אנו מודעים, שדג ירגיש שמח ומאושר אפילו באקווריום 5000 – 4000 ליטרים , אך לא פחות מזה. אנחנו פעם ראינו זוג בוגר של השפמנונים האלה באקווריום של 4800 ליטרים, וזה היה המינימום הדרוש בשבילם או אף פחות. אנחנו קוראים להחזקת הדג הענק הזה באקווריום של 500 ליטרים – פשע, ולא חושבים שאפשר לקרא לבן אדם כזה חובב דגים. למען האמת , חלק מהאשמה מוטלת על בעלי חנויות המוכרים את הדגים האלה ביודעם שהדגים אף פעם לא יזכו לתנאים המתאימים. הסיבה לכך היא שבעלי החנויות דואגים בראש ובראשונה לכספם ורק בסוף על הדגים. ההיגיון אומר שאם אף אחד לא יקנה דגים כאלה ( מלבד אקווריומיסטים מעטים שיש להם תנאים הדרושים) , בעלי החנויות יפסיקו לייבא אותם ודגים כאלה ישחו חופשיים ומאושרים באמזונס או מקסימום באקווריומים מתאימים.

אנחנו מבינים שהגישה שלנו נותנת הערכה גסה לגבי גידול של דגי מים מתוקים. ברור שהנוסחאות אפשר לפתח עוד, אך בסופו של דבר, זה היה מביא לנוסחה נפרדת לכל מין בנפרד, שיעשה אותה מאוד קשה לשימוש. לכן נשאיר אותן באותה צורה בה הן נמצאות ונקווה שההיגיון יאפשר לאקווריומיסת לעשות את ההתאמות הנחוצות.

______________________________________________________________________________

המאמר תורגם לעברית ופורסם באתר ישראקווריום באישור מחברי המאמר.
Yan
מנהל אתר "ישראקווריום"
 
הודעות: 3474
הצטרף: ג' פברואר 10, 2004 11:10 am
מיקום: בת ים

הודעהעל ידי nirfun » ג' יוני 15, 2004 4:35 pm

אחלה מאמר יעקב!
אבל לדעתי הכותב קצת מגזים...
אוסקר אחד צריך 900 ליטר?!
אגב, לפי השיטה שהכותב מביא, כמה ליטר צריך דיסקוס ?
nirfun
 
הודעות: 18
הצטרף: ו' יוני 11, 2004 5:26 pm
מיקום: באר שבע

הודעהעל ידי Yan » ג' יוני 15, 2004 6:01 pm

שלום ניר.
גם אני כשקראתי פעם ראשונה את המאמר הגבתי כמוך.
אבל שמתחילים לחשוב בהגיון, מבינים שאם רוצים לגדל דג בתנאים אופטימליים ומסתקלים על דג עד איזה גודל הוא יכול להגיע, אז מתחילים להבין שחלק מהדגים בעמת לא רצוי לקנות ולגדל באקווריום "קטן". אתה באצמך רואה הרבה פעמים שמישהו כותב על אקווריום של 20 - 30 ליטרים שהוא מגדל שם דגים העלולים להגיע לגדלים של מטר אחד ויותר ועוד שואל למה הדגים האלה מרגישים לא טוב.
בעיה העיקרית , לדעתי, שרובם בקנית דגים מסתקלים על גודל שלו בזמן הקניה ולא חושבים על גודל שלו שהוא יגדל והרבה גם חושבים שבאקווריום קטן הדג לא יגדל, אך יהיה לו טוב.

יעקב
Yan
מנהל אתר "ישראקווריום"
 
הודעות: 3474
הצטרף: ג' פברואר 10, 2004 11:10 am
מיקום: בת ים

הודעהעל ידי nirfun » ג' יוני 15, 2004 9:21 pm

צודק יעקב, אבל עדיין נראה לי שזה די מוגזם לומר שאוסקר אחד צריך 900 ליטר, הרי גם אם נסתכל על האוסקר כשיהיה בגודל המקסימאלי שלו לא נחשוב שהוא צריך 900 ליטר.

אתה באצמך רואה הרבה פעמים שמישהו כותב על אקווריום של 20 - 30 ליטרים שהוא מגדל שם דגים העלולים להגיע לגדלים של מטר אחד ויותר ועוד שואל למה הדגים האלה מרגישים לא טוב.


נכון, זאת בעיה וצריך להביא את העניין למודעות, הרבה אנשים עושים את זה, כפי שאמרת כי הם לא יודעים ורואים את הדג גודל קטן.
אני אף פעם לא אהבתי את השיטה של ליטר לס"מ דג, אבל גם השיטה הזאת נראית לי קצת יותר מדי מגזימה...
אני לא יודע איך לחשב נגיד כמה ליטר צריך דיסקוס אחד, אבל תבדוק גם בפורומים אחרים בחו"ל, בד"כ אומרים דיסקוס בוגר ל-40 ליטר מים, ויש לי הרגשה שלפי השיטב הזאת זה יצא יותר...
בכל מקרה, מעניין לדעת.
nirfun
 
הודעות: 18
הצטרף: ו' יוני 11, 2004 5:26 pm
מיקום: באר שבע

הודעהעל ידי אורח » ב' יוני 21, 2004 10:42 pm

אני צריך אקווריום לדגי עכרב זכר ונקבה שיולידו דגים
אורח
 

הודעהעל ידי יוסי67 » ב' אוקטובר 04, 2004 7:51 pm

אני לא מאמין :shock: :roll: :shock:
לאוסקר צריך אקווריום 1730 ליטר לזוג :idea: :o
אני לא מאמין שמישהו מגדל אותו באקווריום כזה :wink:
במקרה טוב 200 - 300 ליטר וגם אז עם דגים אחרים ולא לבד
אולי זה טעות וצריך להיות 173 ליטר :?:
יוסי67
 
הודעות: 45
הצטרף: ב' אוקטובר 04, 2004 7:37 pm

הודעהעל ידי דג » ג' אוקטובר 05, 2004 9:44 am

גם אני חושב שהם הגזימו :wink:
דג
 
הודעות: 131
הצטרף: א' אוגוסט 01, 2004 7:51 am

הודעהעל ידי Efraim » ג' אוקטובר 05, 2004 5:06 pm

אוסקר צריך 200 ליטר לכ"א.
Efraim
 
הודעות: 47
הצטרף: א' יולי 25, 2004 3:06 pm

הודעהעל ידי יוסי67 » ג' אוקטובר 05, 2004 6:04 pm

EFraim The Guppi כתב:אוסקר צריך 200 ליטר לכ"א.

גם 200 לזוג מספיק ועוד עם איזה דגים גדולים
יוסי67
 
הודעות: 45
הצטרף: ב' אוקטובר 04, 2004 7:37 pm

הודעהעל ידי Yan » ג' אוקטובר 05, 2004 6:29 pm

תראו, אפשר גם ב 100 ליטרים לגדל אותם.
גם את האנשים אפשר להכריח לחיות בחדר 2 על 1 מטרים.
הם כותבים שלדעתם אלה התנאים האופטימליים בשבילם. ברור, שאם יש לך אוסקר בגודל 10 ס"מ אתה לא צריך אקווריום גדול , אך אם יהיה לך אוסקר בגודל 30 ס"מ מה תעשה?

יעקב
Yan
מנהל אתר "ישראקווריום"
 
הודעות: 3474
הצטרף: ג' פברואר 10, 2004 11:10 am
מיקום: בת ים


חזור אל מאמרים

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו 0 אורחים


Rambler's Top100 ?iaaen oeoe?iaaiey ?aeoeia@Mail.ru AQA.ru - Ii?oae aeaa?eoienoia. 
Oi?oiu, oioiaaea?ae, eioa?iao-iaaacei