www.israquarium.co.il מאמרים
צור קשר אתרים חנויות פורומים מאמרים צמחים דגים My Tropical Fish עמוד ראשי

מאמרים כלליים *
דגים כללי *
רביית דגים *
תזונת דגים *
בריאות דגים *
הסיפריה *


מאמרים כלליים

.אגם וויקטוריה. מאמר מקיף מאת שי נחום
.K. Sanamian .איך לקרוא ולהבין שם דג
.אנטומיה ופיזיולוגיה של הדגים. פרק ראשון: אנטומיה חיצונית. מאת יעקב אוקסמן
.אנטומיה ופיזיולוגיה של הדגים. מדידות של הדג. מאת יעקב אוקסמן
Michael K. Oliver, Ph.D.; Andreas Iliopoulos; George J. Reclos, Ph.D. ?אקווריום באיזה גודל מתאים לדג שלי
.גודל הדג. מאת יעקב אוקסמן
.האם גודלו של הדג תלוי בגודל האקווריום? מאת יעקב אוקסמן
.זכר או נקבה? איך להבדיל? מאת יעקב אוקסמן
K. Adolfsson .עונות היבשה והגשומה באקווריום

למעלה

דגים כללי

.מאת יעקב אוקסמן .(Otocinclus) אוטוצינקלוסים
.מאת יעקב אוקסמן .(Apistogramma) אפיסטוגרמות
.מאת יעקב אוקסמן .(Botia) בוטיות
.מאת יעקב אוקסמן .(Barbus ,Barbodes ,Capoeta ,Puntius) ברבוסים
.מאת יעקב אוקסמן .(Carnegiella ,Gasteropelecus ,Thoracocharax) גרזנים
.ג'ולידוכרומיסים
.דגי ישראל מים מתוקים. מאת יעקב אוקסמן
.מאת יעקב אוקסמן .(Betta) דגי קרב
.מאת יעקב אוקסמן .(Cairnsichthys ,Chilatherina ,Glossolepis ,Iriatherina ,Melanotaenia ,Rhadinocentrus) דגי קשת
V.Kovalev ? הסוגים השונים של דגי שועל ואיך מבדילים ביניהם
.מאת יעקב אוקסמן .(Tropheus) טרופאוסים
.מאת יעקב אוקסמן .(Altolamprologus ,Lamprologus ,Lepidiolamprologus ,Neolamprologus) למפרולוגוסים
.עיצוב אקווריום לגידול ציקלידים ננסיים. מאת יעקב אוקסמן
.מאת יעקב אוקסמן .(Nannostomus) עפרונונים
.מאת יעקב אוקסמן .(Aulonocara) פיקוקים
.ציקלידים ננסיים. מי הם? מאת יעקב אוקסמן
.מאת יעקב אוקסמן .(Corydoras) קורידורסים

למעלה

רביית דגים

.מאת איגור זלטקובסקי .Cypricromis leptosoma הציפריכרומיסים שלי. גידול ורביית
.ניסיוני ברביית אוטוצינקלוסים. מאת אלכסנדר ירנבורג
.רביית אנציסטרוס הרגיל. מאת אלקסנדר ירנבורג
.מאת יעקב אוקסמן .Apistogramma nijsseni רביית
.מאת יעקב אוקסמן .Apistogramma viejita II רביית
   .מאת אלקסנדר ירנבורג .Hemiloricaria eigenmanni רביית
.מאת אלכסנדר ירנבורג .Hypancistrus sp L260 רביית

למעלה

תזונת דגים

. האם דגים צריכים תוספת וויטמינים ? מאת יעקב אוקסמן

למעלה

בריאות דגים

. דגים מרגישים לא טוב , חולים , מתים.... האם הסיבה היא תמיד מחלה וצריך לטפל בתרופות? מאת יעקב אוקסמן

למעלה

הסיפריה

.ספרים על ציקלידים ננסיים
.רשימת עיתונים בנושא אקווריומים

למעלה

1024 X מומלץ לצפות ברזולוצית מסך 768 2004-2010 יעקב אוקסמן